Prästgårdens historia

 

 

Hammarby Prästgård är byggt 1804, och husgrunden är från 1500-talet, så gården har gamla anor. Fram till 1997 så tillhörde Prästgården Botkyrka Kyrka.

HISTORIK Det var här han bodde den helige Botvid, tillsammans med sin bror Björn, pappa Sven och mamma Bänkfrida.

Vem var Botvid? Botvid åkte till England och blev kristen. Han kom hem och predikade den kristna tron. Efter sin död blev han helgonförklarad. Det är honom vi ser på Botkyrkas kommunflagga där han håller en fisk och en yxa. Det är honom som mycket är uppkallat efter t.ex. Botvidsgymnasiet, S:t Botvidsväg mm. Botvid blev ihjälslagen ca år 1122 och begravdes vid Salems kyrka.

1128 bygger Björn Botkyrka kyrka, hämtar Botvids kvarlevor och begraver honom hemma. Då doneras Hammarby Prästgård till kyrkan. När Björn dör byggs ett monument efter honom. En sandstenskista där det på locket med runskrift står "Här vilar Björn i Hammarby". Det är det äldsta bevarade ortsnamn i kommunen. Originalkistan finns nu på Historiska museet och en kopia finns i Botkyrka Kyrka. Den flyttades 1830.

På den kulle som ligger vid prästgården finns minst 71 vikingagravar från de som bodde på denna tomt under 500-talet fram till 1128 när kyrkan byggdes. 1568 inhyser den svenske kungen skottska legoknektar i prästgården. De bodde här och väntade på danskarna som var på väg mot Stockholm. Danskarna kom mellan sjöarna Aspen och Bornsjön där nu gamla Södertäljevägen går och det blev ett sort slag på åkrarna vid Botkyrka kyrka. "Svenskarna" vann och danskarna gick tillbaka runt Mälaren och intog Stockholm norrifrån. Danskarna brände ner Prästgården innan de flydde. 1768 brinner Prästgården ner igen och nuvarande byggnaden är byggd 1804 men grunden är enligt arkeologerna troligtvis från 1500-talet.
 

                     

      

 

             

 

                

 

 

Hammarby Prästgård

145 65 Norsborg

 

Telefon: 08-7782510

Mobil:   070-7782510

 

Maila gärna till oss:

 info@kattpensionatet.se

 

 

 

 

Hammarby  Prästgårds Kattpensionat